Az elmúlt hetek tapasztalatai és a bővülő nemzetközi szakmai ismeretek alapján a szeptember 14-én kiadott állásfoglalást az alábbiak szerint aktualizáljuk:
A COVID-19 pandémia magyarországi második hulláma során már több mint 800 igazolt versenyző fertőződött SARS-CoV-2 vírussal. Várhatóan ez a szám a következő hetekben tovább fog emelkedni.
(2020.10.27-ig 827 igazolt sportoló SARS CoV2 pozitív PCR tesztjéről értesítették az Országos Sportegészségügyi Intézetet.) Kérünk minden sportszakembert az együttműködő adatszolgáltatásra, minden sportszövetség köteles a sportágán belül COVID-19 pozitív sportolókról az OSEI felé bejelentést tenni. Minden sportoló köteles az edzője, a sportszervezete és a csapatorvosa felé jelezni, amennyiben COVID-19 betegsége igazolódik.
A bajnokságok és felkészülési időszakok során a vírussal fertőzött sportolók edzéshez, versenyzéshez való biztonságos visszatérése továbbra is kiemelt jelentőségű. Jelen, aktualizált állásfoglalásunk a 2020. január 1-től hatályos Sportorvosi Alkalmassági- és Szűrővizsgálatok Szakmai Útmutató (Módszertani Levél) részét képezi.
A nemzetközi orvosi szakmai ajánlásokat és az eddigi hazai kardiológiai tapasztalatokat figyelembe véve szükségesnek tartjuk, hogy gyermekkorú sportolók esetében külön protokollt vezessünk be. A felnőtt sportolók esetében a visszatérés menetét az egyes fogalmak definiálásával szeretnénk egyértelművé tenni, valamint az orvosi gondosság megőrzése mellett egyszerűsíteni.
Jelen állásfoglalásunkat Prof. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és a SE Szív- és Érsebészeti Klinika igazgatója, Prof. Dr. Andréka Péter, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója,
Dr. Ablonczy László, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet gyermek ellátásért felelős orvosigazgatójának és a MOB Orvosi Bizottságának javaslatai alapján állítottuk össze.
Ismételten felhívjuk figyelmüket a sportolók egészségvédelmében szükséges óvintézkedések és javaslatok betartásának fontosságára és a járványhelyzet népegészségügyi jelentőségére!
Igazolt COVID-19 betegséggel összefüggésben számos keringési, légzőrendszeri és központi idegrendszeri szövődmény ismert.

A szövődményes szívizomgyulladás következményei között a szívritmuszavar és hirtelen szívleállás akár fatális kimenetelű is lehet, melyek előzetes figyelmeztető tünetek nélkül is jelentkezhetnek.
A sportorvos, csapatorvos, válogatott keretorvos feladata és felelőssége a SARS-CoV2 pozitív sportolók követése, felügyelete, támogatása. Ez a támogatás foglalja magában a prevenciós tevékenységet, a sportági
adottságok figyelembevételét, a biztonságos, de optimális idejű és ütemű visszatérés meghatározását, az erőnléti-, állóképességi-, proprioceptív képességek felmérését, visszaszerzésük támogatását, sport-dietetikai
és sport-pszichológiai feladatokat.
Kardiológiai vizsgálattal igazolt szívizomgyulladás, pericarditis esetén az érvényben lévő Sportszakmai útmutató ajánlása szerint kell eljárni – 6 hónap versenyzéstől való eltiltás.
I. Felnőtt versenyzőkre vonatkozó rendelkezések
 A sportorvosi engedély pozitív teszteredmény esetén ideiglenesen visszavonásra kerül* (A sportorvosi regiszterben „COVID-19 miatt ideiglenesen eltiltva” minősítést alkalmazva), a hatósági karantén és a pihenő időszak leteltével újra kell indítani a sportorvosi engedély megszerzésének folyamatát a sportorvosnál. Kivéve az alacsony kardiovaszkuláris kockázatú sportok esetén – sportlövészet, teke, bowling, curling, krikett, sporthorgászat, golyósportok, go, íjászat, minigolf.  Tünetmentes és enyhe tünetes (24 órán belül lezajló tünetek) COVID-19 pozitív sportolók esetén legalább 2 hétig szükségesnek tartjuk a fizikai kíméletet, a versenyszerűen végzett sporttevékenység mellőzését. A sportorvosi engedély az egyéni egészségi állapottól függően leghamarabb az első pozitív PCR tesztet vagy az első tünetes napot követően 3 héttel adható meg.  Elhúzódóan tünetes (több napon át tartó tünetek vagy pl. kardiális vagy pulmonológiai érintettség) COVID-19 pozitív sportolók esetén az egyéni egészségi állapot és az aktuális tünetek, panaszok függvényében a szükséges pihenőidő 2-4 hét. A sportorvosi engedély az egyéni egészségi állapottól függően az első pozitív PCR tesztet vagy az első tünetes napot követően leghamarabb 4-6 héttel adható meg. A sportorvosi engedély pozitív teszteredmény esetén ideiglenesen visszavonásra kerül
(A sportorvosi regiszterben „COVID-19 miatt ideiglenesen eltiltva” minősítést alkalmazva), a hatósági karantén és a pihenő időszak leteltével újra kell indítani a sportorvosi engedély megszerzésének folyamatát a sportorvosnál. Kivéve az alacsony kardiovaszkuláris kockázatú sportok esetén – sportlövészet, teke, bowling, curling, krikett, sporthorgászat, golyósportok, go, íjászat, minigolf.  A 2-4 hetes pihenőidőt követően a versenyzésig fokozatosan, pulzuskontroll mellett lehet testedzést végezni, lehetőség szerint csapatorvosi felügyelet mellett.  Az alacsony kardiovaszkuláris kockázatú sportágakon kívül minden más – közepes és magas kardiovaszkuláris kockázatú – sportág esetén szükséges a különleges eljárásrend alkalmazása. II. Válogatott és olimpiai kerettag sportolókra vonatkozó különös rendelkezések  Tünetmentes és enyhe tünetes (24 órán belül lezajló tünetek) COVID-19 pozitív válogatott és olimpiai kerettag sportolók esetén az OSEI által biztosított komplex szűrővizsgálat eredményéig, de legalább az első tünetmentes napot követő 1 hétig szükségesnek tartjuk a fizikai kíméletet, a versenyszerűen végzett sporttevékenység mellőzését.  Elhúzódóan tünetes (több napon át tartó tünetek vagy pl. kardiális vagy pulmonológiai érintettség) COVID-19 pozitív válogatott és olimpiai kerettag sportolók esetén az egyéni egészségi állapot és az aktuális tünetek, panaszok függvényében a szükséges pihenőidő az OSEI által biztosított komplex szűrővizsgálat eredményéig, de legalább az első tünetmentes napot követő legalább 2 hét.  Válogatott és olimpiai kerettag esetében az OSEI komplex szűrővizsgálatot biztosít (mozgásszervi szűrés, dietetika, pszichológia, valamint az egyéni egészségi állapot függvényében további kiegészítő vizsgálatok). Normál vizsgálati eredmények esetén speciális, közvetlen és folyamatos orvosi kontroll mellett VKESZ és MOB közösen összeállított ajánlása alapján megkezdhető a válogatott, olimpiai kerettag sportoló rehabilitációja.  A sportorvosi engedély válogatott és olimpiai kerettag tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló sportoló estében az egyéni egészségi állapot és tünetek függvényében az első pozitív PCR tesztet, vagy az első tünetes napot követően leghamarabb 3 héttel, illetve az enyhe tünetek megszűnését követő 1 héten túl adható meg negatív PCR lelet birtokában.  A sportorvosi engedély válogatott és olimpiai kerettag, tünetes sportoló estében az egyéni egészségi állapot és tünetek függvényében az első pozitív PCR tesztet vagy az első tünetes napot követően leghamarabb 3 héttel adható meg. III. PCR igazolt COVID 19 pozitív felnőtt versenyzők esetén elvégzendő speciális vizsgálatok  Felnőtt sportolók esetében minden PCR igazolt COVID-19 betegség esetén komplex kardiológiai vizsgálat indokolt: nyugalmi EKG, szívultrahang, laborvizsgálat és válogatott kerettag sportoló esetén szérum troponin szint meghatározás. A kivizsgálást a pihenőidő és a hatósági karantén lejártát követően 1-3 héttel javasolt elvégezni. Kóros eltérés vagy elhúzódó panaszok esetén kiegészítő vizsgálatok: koronária CT, szív MR, Holter vizsgálat válhatnak szükségessé. Bizonyos vizsgálatok elvégzése (szív ultrahang, terheléses EKG) a vizsgálatot végző orvos javaslata alapján negatív PCR lelet birtokában lehetségesek.  Troponin szint ellenőrzés történhet vérvételt követően labor által, vagy gyorsteszt segítségével. A vizsgálatokra a sportorvos, háziorvos, kardiológus adhat beutalót, illetve magánegészségügyi ellátók validált eredményei is elfogadhatók.  Terheléses EKG vizsgálatot csak normál troponin értékek mellett javasolt végezni.  A sportorvos saját hatáskörben a versenyző egyéni egészségi állapotának függvényében és a sportág kardiovaszkuláris kockázatát figyelembe véve dönt a sportorvosi engedély kiadásának időpontjáról. IV. Kiskorú sportolókra vonatkozó rendelkezések  Gyermekek esetén tünetmentes és enyhe tünetes esetben 2 hét pihenő, elhúzódóan tünetes esetben az egyéni egészségi állapottól függően 2-4 hét pihenő idő szükséges. Tünetmentes és enyhe tünetes esetben a sportorvosi engedély az első pozitív PCR eredményt vagy az első tünetes napot követően leghamarabb 3 héttel adható meg, míg elhúzódóan tünetes esetben az egyéni egészségi állapot függvényében ugyanez 4-6 hét. 12 év alatti tünetes és tünetmentes versenyző esetben a nyugalmi EKG mellett a troponin szint ellenőrzése elegendő.

Gyermekkardiológiai kivizsgálás csak kóros eltérés vagy elhúzódó panaszok esetén szükséges. 12-16 év közötti versenyző esetében kardiológiai vizsgálatot csak az elhúzódóan tünetes sportolóknál vagy emelkedett troponin szint esetén kell végezni. 16-18 éves korú versenyzőkre a felnőttekre vonatkozó protokoll érvényes, a szív ultrahang vizsgálatot felnőtt kardiológus is végezheti.  Troponin szint ellenőrzés történhet vérvételt követően labor által, vagy gyorsteszt segítségével. A vizsgálatokra a sportorvos, háziorvos, gyermekorvos, kardiológus adhat beutalót, illetve magánegészségügyi ellátók validált eredményei is elfogadhatók. V. Tevékenységüket sportorvosi engedéllyel végző sportszakemberekre vonatkozó rendelkezések  Játékvezetők COVID-19 betegsége esetén alkalmazandó eljárás: a magas intenzitású fizikai igénybevétel miatt a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda sportágak esetén a játékvezetők sportorvosi alkalmasságára is ugyanaz vonatkozik, mint a felnőtt versenyzőkre. VI. A különleges eljárásrend elhagyásának lehetősége  A különleges eljárásrend csak abban az esetben hagyható el, ha a sportoló 3 hónapot nem edz, nem versenyez és végig panaszmentes marad. 3 hónap panaszmentességet követően kardiológiai vizsgálat nélkül, a szokásos sportorvosi protokoll érvényes. Fogalmak és magyarázatok:  COVID-19 beteg: minden PCR igazolt SARS-CoV-2 pozitív eredményt produkáló versenyző betegnek tekintendő, a betegség tényének megállapítását a PCR teszt alapozza meg, függetlenül a tünetek meglététől vagy súlyosságától.  COVID-19 tünetek: Enyhe tünetek: Száraz köhögés, szaglás- és ízérzészavar, általános gyengeség, ízületi fájdalom, 24 órán belül lezajló láz, hőemelkedés. Elhúzódó panaszok: 24 órán túl a következő panaszok: fáradékonyság, csökkent terhelhetőség, kiújuló légszomj. Amennyiben az enyhe tünetek közül a pl. szaglás- és ízérzészavar 24 óránál hosszabban tart, az nem jelent önmagában elhúzódó tünetet.  Bejelentési kötelezettség: minden sportszövetség köteles a sportágán belül COVID-19 pozitív sportolókról az OSEI felé bejelentést tenni. Minden sportoló köteles az edzője, a sportszervezete és a csapatorvosa felé jelezni, amennyiben COVID-19 betegsége igazolódik.

 Sportorvosi engedély ideiglenes visszavonása: az alacsony kardiovaszkuláris kockázatú sportágak kivételével minden sportágban automatikusan, tehát sportorvosi mérlegelés nélkül ideiglenesen visszavonásra kerül a sportorvosi engedély. A 215/2004 (VII. 13.) korm. rendelet 8. § (1) módszertani levél értelmében a pozitív PCR eredmény meglétével a versenyengedély akkor is visszavontnak
tekintendő, ha az a regiszterben és a sportolói dokumentumban nem kerül visszavonásra. A sportoló és a szövetség által bejelentett esetekben a valós pozitív eredmény ellenőrzését követően az OSEI munkatársai által kerül rögzítésre a „COVID-19 miatt ideiglenesen eltiltva” minősítés.
 *Alacsony kardiovaszkuláris kockázatú sportok: sportlövészet, teke, bowling, curling, krikett, sporthorgászat, golyósportok, go, íjászat, minigolf.
 Troponin szint meghatározás: vérvétel során labor által meghatározott érték, vagy gyorsteszt során meghatározott eredmény. Emelkedett troponin szint szívizom sérülésre, szívizom gyulladásra utal.
 Kardiológiai vizsgálat: kardiológus szakorvos által végzett komplex vizsgálat, nyugalmi EKG, szívultrahang vizsgálat. Eltérés esetén a kardiológus szakorvos további vizsgálatokat rendelhet el
(troponin szint ellenőrzés, Holter monitor, szív MR, koronária CT).

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete alapján az edzéseken csak a versenyengedéllyel rendelkező versenyszerű sportolók vehetnek részt. Fontos tudnivalók és alkalmazandó eljárások, amelyeket érdemes betartani a sportfoglalkozáson:

 • A kluban elhelyezett fertőtlenítő oldatot a belépéskor, kilépéskor és edzés közben is szükséges használni;
 • A klub területén, a pályák kivételével, kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése (ajánlott a ffp2 vagy ffp3);
 • A pályán kívül tartózkodók lehetőség szerint tartsák a 1,5 méteres távolságot;
 • A játékosok edzés alatt és közben tartózkodjanak attól, hogy izzadt kezeiket az üvegben vagy a falban törlik meg;
 • A játékosok az edzés előtt és után is tartózkodjanak a kézfogástól, egymással ütőik összeérintésével helyettesítsék a köszöntési eljárásokat,
 • Az edzésen résztvevők kerüljék az érintkezést a klub dolgozóival;
 • Egy pályán lehetőleg két személy tartózkodjon csak;
 • Az edzés utáni tisztálkodást, zuhanyozást otthon végezze mindenki;
 • Amennyiben valaki nem érzi teljesen egészségesnek magát, az edzésen ne vegyen részt.

A kormányrendelet a Covid-19 vírus terjedését, a megbetegedések számának csökkentését segíti elő, kérjük, mindenki próbáljon ebben segíteni és vigyázzunk egymásra!

Kedves Egyesületek! Kedves Versenyzők!

Az MF(S)SZ elnökségének 33/2020. 11.12. határozata alapján 2020. november 13-tól az újonnan kiváltott versenyengedélyek (eddig még soha nem regisztrált, SIR rendszerben nem rögzített) díját módosította, a játékengedély ára férfi felnőtteknek 5000 Ft, játékengedély ára női felnőtteknek 5000 Ft, játékengedély ára 18 év alattiaknak 2500 Ft.

A tagdíjakat és nevezési díjakat összefoglaló dokumentum megtalálható a következő linken: http://squash.hu/wp-content/uploads/2020/11/Fizetendo-dijak2020_AKTUALIS.pdf

Kedves Egyesületek! Kedves Versenyzők! Kedves Játékosok!

A november 10-i kormányrendelet érinti sportágunkat is. Az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy a megadott határidőig a szabadidős létesítmények látogatása, és az ott tartózkodás tilos, a foglalkoztatottak kivételével. Ez alapján a squash klubok sportlétesítménynek tekinthetők, és használatuk kizárólag a versenyszerű sportolók számára megengedett edzés vagy sportrendezvényen történő részvétel céljából. Az edzés zárt térben, szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás keretében valósulhat meg. A sporttevékenység végzése közben maszk viselése nem kötelező. A versenyszerű sportolók körébe csak a versenyengedéllyel rendelkező sportolók tartoznak. Érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolónak az tekinthető, aki a fotóval ellátott, kitöltött, aláírt és sportorvosi engedélyt tartalmazó versenyengedélykérő dokumentumot a szövetség részére eljuttatta (eredeti vagy szkennelt formában), az éves játékengedély díját befizette (utalással) és a szövetség a Sport Információs Rendszerbe (SIR) berögzítette. Az edzésen résztvevő sporttevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges személy, az edzői képesítését igazolni tudó sportszakember (edző) a sportszervezet (egyesület) által kiállított igazolással (Kormány oldalról letölthető) igazolja magát, azaz az egyesület szerződéses vagy tagi jogviszonyban álló versenyszerű sportolónak vagy sportszakembernek (edző) a szükséges igazolást kiállítja. Az edzésen, sportrendezvényen való részvétel, oda való eljutás és onnan való távozás jogszerűségének igazolásához a sportolónak magánál kell tartani személyazonosságát, lakcímét, tartózkodási helyét igazoló dokumentumot, igazolványát, és versenyszerű sportolói jogállását igazoló iratot (egyesületi igazolás). A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint versenyszerűen sportoló a számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel, valamint az edzés vagy sportrendezvény helyszínére, illetve az onnan történő hazautazás céljából, az ehhez szükséges időtartamra mentesül a kijárási tilalom betartása alól (este 8-tól reggel 5-ig). A versenyengedéllyel nem rendelkező játékosok szabadidősportolóknak, nem versenyszerű sportolóknak minősülnek, így részükre rendezvény (edzés) nem szervezhető.

Kérjük, a fentiek elfogadását és maradéktalan betartását! MF(S)SZ

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség a 32/2020. 11.10. határozata alapján 2020. december 31-ig felfüggeszti a 2020/2021-es versenyszezont. A határozat tartalmazza még, hogy a 2., 3. Összevont verseny és a szenior ranglista verseny a versenyévad tavasz, nyári időszakában pótlása kerül (dátumok később kerülnek meghatározásra), a Csapatbajnokság 1. fordulója 2021.02.13-án, a 2. fordulója 2021. 05.08-án, a 3. forduló pedig új időpontban kerül megtartásra (dátum később kerül meghatározásra).

Vírushelyzetre tekintettel kérjük, a döntés elfogadását! MF(S)SZ

Kedves Egyesületek! Kedves Versenyzők!

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletének ismeretében a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a mai napon dönt a versenyszezon további kimeneteléről. A főtitkár az érintett klubbokkal és egyesületekkel felveszi a kapcsolatot, és egyeztett minden érintettel.

Kedves Egyesületek! Kedves Versenyzők!

Az MF(S)SZ elnöksége a Covid-19 vírus-helyzethez kapcsolódóan új döntéseket, határozatokat fogadott el, amelyek a következő időszakban a versenyeket érintik:

29/2020. 11.07. határozat: Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot hozza, hogy a Covid vírushelyzetre tekintettel, a 2020/2021-es versenyévad ranglista versenyek nevezési határideje a verseny napját megelőző szerda 24:00 óra, a sorsolás a verseny napját megelőző péntek 12:00 óra.

A fenti rendelkezés már a szombati 2. Összevont versenyre is vonatkozik, azaz a nevezési határidő szerda éjfél, a sorsolás pedig péntek 12 óra!

30/2020. 11.07. határozat: Elnökség 6 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot hozza, hogy Covid vírushelyzetre tekintettel a Versenynaptárban rögzített verseny megrendezésétől, az eseményt megelőző 3 nappal, írásban elálló rendező (klub) szankcióval nem büntethető, valamint az adott eseményre a szövetség új helyszínt jelöl(het) ki. Amennyiben az adott versenyre, helyettesítő helyszín nem jelölhető ki, az esemény törlésre kerül a Versenynaptárból.

A mai kormányzati bejelentés érintheti a szombati 2. Összevont verseny megrendezését is. A rendezvény helyszínéről és lebonyolításáról a keddi napon ad tájékoztatást a szövetség.

31/2020. 11.07. határozat: Elnökség 5 igen, 2 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot hozza, hogy Covid vírushelyzetre tekintettel, adott versenyre az elvárt jelentkezés-számtól (átlagtól) 50%-al kevesebb létszámú sportoló nevez, ebben az esetben, a versenyrendezővel egyeztetve, a szövetség törlheti az adott sporteseményt. A rendezvény törléséről a szövetség Web (www.squash.hu) és Facebook (Magyar Fallabda (Squash) Szövetség) oldalán értesíti az érintetteket.

A Miniszterelnökség által biztosított, a Nemzetei Együttműködési Alap által kiírt „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.” című, NEAO-KP-1-2021 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.” című, NEAG-KP-1-2021 jelű pályázatok beadási határideje 2020. november 11.! Sportegyesületek a Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumhoz adhatják be támogatási igényüket, amely keretében 200.000-4.000.000 Ft-ig lehet vissza nem térítendő támogatáshoz jutni. A pályázatot elektronikus úton, az előző évektől eltérően (akkor az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer-EPER) a Nemzetpolitikai Információs Rendszer-en (NIR) keresztül lehet beadni. A pályázati kiírás és egyéb információ megtalálható a következő linken: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-3/

Magyar fallabdás siker Ausztriában! Farkas Balázs megnyerte az Austrian Opent. A magyar fallabdázó a Salzburgban megrendezett 5000 dollár összdíjazású torna fináléjában a cseh Daniel Mekbib ellen nyert 3-1-re.

Farkas Balázs a torna előtt azon gondolkodott, hogy egyáltalán elinduljon-e, mivel nem volt 100 százalékos formában.

„Egy szájsebészeti beavatkozáson voltam túl, lázzal küszködtem, nem tudtam, hogy a salzburgi tornát bevállaljam-e, de végül nem bántam meg. Fizikálisan a láz miatt nem voltam csúcsformában, de mentálisan én voltam a legerősebb. A finálé volt a legnehezebb, ráadásul Mekbib legutóbb legyőzött engem, így volt bennem egy revans vágy is.” – mondta Farkas Balázs.

Eredmény

Austrian Open, döntő Farkas Balázs – Daniel Mekbib (cseh) 3-1 (10-12, 14-12, 11-1, 11-5)

Szombaton a CSC-ben találkoztak a fiataljaink, hét kategóriában küzdöttek az első helyezését. A győzteseknek és a helyezetteknek, valamint a fejlődő versenyen újonan résztvevőknek nagy gratuláció! A Covid19 protokoll szabályokat a klub és a résztvevők maradéktalanul betartották, amelyért külön köszönet jár! Az eredmények megtekinthetőek a következő linken: http://verseny.squash.hu/tournaments/utanpotlas-ranglista-es-fejlodo-verseny

A verseny részletes beszámolója Farkas János főbírótól:

Új helyszínen, de a megszokott magas színvonalon elkészített “Zserbó“ süteménnyel várta a fiatalokat és az edzőket is a City Squash Club Budapesten, a Junior körverseny idei szezon első fordulójával.

Bizton állíthatom, hogy az a sütemény bármely pesti cukrászdában megállná a helyét, miután több alaklommal is személyesen végeztem a minőség ellenőrzési kapcsolatos “kötelező” teendőket

No, de ami sokkal fontosabb, a verseny:

Kezdjük a kicsikkel:

Az U11 lány kategóriában körmérkőzések döntöttek a helyezésekről.

Gubik Jázmin /Tatabánya/, Hornyák Tamara /City/ és Bednár Nóra Lili /PlatánSzeged/ lett a sorrend.

Az U13 lányoknál egy 9 éves fiatalember menetelt meggyőzően, Lőrinczi Ákos személyében /BLE/.  A második helyen Kovács Brigitta /Sopron/ végzett.

A bronz meccset Bednár Kata Léna / PlatánSzeged/ nyerte Kiss Zsófia /Tatabánya / ellenében 3/1 arányban.

A fiú U11-13-ban megismerkedhettünk a “squash braziljaival “Czakó Vincével és Kárai Botonddal. Mindketten BLE játékosok, akik egy nagyon látványos élvezetes mérkőzésen döntöttek a dobogó legfelső fokáról, Czakó úr nyerte a mérkőzést. A harmadik helyen Németh Nándor /Győr/ végzett, megelőzve Duba Dávidot /Tatabánya/.

A 15-ös fiúknál Jámbor Ákos /Tatabánya / nyert a döntőben Szabolcsi Márk /BLE/ előtt, míg a bronz meccsen Tóth Kornél kerekedett felül Rácz Leventén /Győr/.

Az U17-ben papírforma döntőre került sor, ahol Komlódi Regő /Marostő SE/ 3/0 arányban verte Sáli Barnabást /Sopron/.

Itt a harmadik helyen Fodor Olivér /Eger/ zárt, negyedik pedig Gyurák Gergő lett.

A legnagyobbaknál Simon Dániel hozta a kötelezőt /City/, Chukwu Hannával /Tatabánya/ játszotta a döntőt, míg a kis döntőt Jeszenszky Zoltán nyerte Sárkány László legyőzésével / Marostő SE mindkét játékos/.

Bízom benne, hogy a következő versenyre egy picit magasabb létszámmal, és hasonlóan magas színvonalú mérkőzésekkel találkozunk újra.

Végezetül felsorolnám azon egyesületeket, akik képviselték magukat ezen a versenyen.

Ösztönözve másokat is arra, hogy a következő versenyen képviseltessék magukat.

Akik pedig itt voltak azoknak köszönöm, és csak így tovább: Győr, Sopron, Platán Szeged, Marostő Szeged, Eger, CSC Budapest, BLE Budaőrs, BSA Budapest, és Tatabánya.

Péntetől vasárnapi a százhalombattai Omega Sportcentrumban összetartás keretében készül a felnőtt válogatott keret. Krajcsák Márk, a felnőtt szakág kapitánya a meglévő kerattagok mellé (Farkas Balázs, Sebők Benedek, Boros Dávid, Hoffmann Péter, Cséffalvay Dániel, Kamocsai Bendegúz) négy új játékost hívott be a keretbe (Ulics Máté, Takács Benedek, Kispéter Ádám, Nagy Simon), az elmúlt időszakban mutatott játékuk alapján.

Krajcsák Márk: Százhalombattára hívtam össze a válogatott keretet, az edzőtábor 3 napos lesz. Nézőket a Covid miatt sajnos nem tudunk beengedni. Az összetartás célja egy új és összeszokott csapat felépitése, valamint a nemzetközi szinvonalú taktika elsajátitása. Célom, hogy az edzötáborokkal olyan tudást adjak át a válogatottnak, amiket korábban sosem fedtem fel ilyen részletességben. Ha lesz haszna és van is rá igény és forrás, akkor a jövőben rendszeresebbé tesszük a táborokat. A programban napi 2-2 óra edzés lesz, a szünetekben pedig nemzetközi és hazai versenyeket elemzünk ki.

A válogatott összetartás költsége az MF(S)Sz keretében valósul meg.

November 7-én a City Squash Clubban találkoznak a juniorok, ahol hat kategóriában, illetve a kezdők a fejlődő csoportban mérkőznek meg egymással. A sorsolás és az időrend elkészült, amely megtekinthető a következő linken: http://verseny.squash.hu/tournaments/utanpotlas-ranglista-es-fejlodo-verseny

A verseny alatt a Covid-19 belépési és egyéb protokollja a következő:

 • Beléptetéskor mindenkit digitális, érintésmentes hőmérővel ellenőrizni fognak. Ha egy belépőnek 37,2-nél magasabb a testhőmérséklete, akkor nem léphet be a verseny helyszínére.
 • A bejáratoknál fertőtlenítő oldatot helyezünk ki, és minden belépőt kérünk a rendszeres használatára.
 • Egy játékos legfeljebb egy kísérőt hozhat magával!
 • A klub területén, a pályák kivételével, kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A pályán kívül tartózkodók lehetőség szerint tartsák a 1,5 méteres távolságot.
 • A kijelölt nézőtéren minden harmadik helyre lehet leülni.
 • A játékosok mérkőzés alatt és közben tartózkodjanak attól, hogy izzadt kezeiket az üvegben vagy a falban törlik meg.
 • A játékosok a mérkőzés előtt és után is tartózkodjanak a kézfogástól, ütőik összeérintésével helyettesítsék a köszöntési eljárásokat.
 • A játékosok a mérkőzés végeztével a bírónak ütőjük megemelésével és szemkontaktussal köszönjék meg a mérkőzés levezetését.

Kérjük, a fenti Covid szabályok betartását!

http://verseny.squash.hu/tournaments/utanpotlas-ranglista-es-fejlodo-verseny

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége Kohlrusz Balázst nevezte ki utánpótlás szövetségi kapitánynak. A szakember a legütőképesebb magyar kerettel szeretne nekivágni a tavaszi utánpótlás kontinensbajnokságoknak.

Az utánpótlásversenyzők számára folytatódnak a válogatott összetartások. „A cél, hogy a lehető legerősebb kerettel tudjunk nekivágni a tavaszi utánpótlás Európa-bajnokságoknak” – kezdte Kohlrusz Balázs.

„Rendhagyó, és egyben nagyon nehéz szezonunk van a világjárvány miatt. A tervek szerint elsősorban vidéken lesznek összetartások, ahol rendszerint háromnapos programokkal készítjük fel a legjobbakat a kontinensbajnokságokra.” – mondta a szövetségi kapitány, aki hozzátette: folyamatosan figyeli a fiatalok teljesítményét, hiszen a válogatott keretbe be, illetve ki is lehet kerülni. „A tervek szerint a bő keretet decemberig, a szűk keretet pedig közvetlen az Eb előtt jelölöm ki” – összegzett Kohlrusz Balázs.

Szombaton (2020.11.07.) a legfiatalabb korosztály is pályára lép a Griff Squash&Fitness Cluban megrendezésre kerülő Utánpótlás ranglista és kezdő versenyen. Az igazolt junior játékosok öt kategóriában mérik össze tudásukat, a versenyengedéllyel nem rendelkező kezdő játékokos pedig 4 vegyes csoportban mérkőznek.

A múlt heti őszi szünet miatt a nevezési határidő módosításra került, 2020. november 4-ig szerda 24:00 óráig lehet leadni a jelentkezéseket a versenyengedéllyel rendelkezőknek online, a versenyengedéllyel nem rendelkezőknek pedig a nevezesu@squash.hu címen. Kérjük, a módosított időpontig leadni a jelentkezéseket!

Az idei versenyévad első szenior versenye Nyíregyházán, a D Fitness Központban került megrendezésre. Az eredmények megtekinthetők a következő linken: http://verseny.squash.hu/tournaments/senior-ranglista-verseny-26

Gratulálunk a helyezetteknek és gratulálunk a szervezőknek!

Bottyán István főszervező beszámolója a versenyről:

Sikeresen lezajlott az országos szenior bajnokság első fordulója Nyíregyházán, a D Fitness Központban. 30 fő indult neki a küzdelmeknek , többen 2 kategóriában is elindultak. Örömteli, hogy több új játékost is sikerült bevonni a küzdelmekbe.

A női kategória nem hozott meglepetést, mindenki hozta a kiemelésének megfelelő helyezést. Udvardi Nóri magabiztosan nyerte a kategóriát Fábián Mónika előtt, aki Oláh Anikót előzte meg, és a negyedik helyezést a hazai színeket képviselő élete első hivatalos versenyén induló Vadai Renáta szerezte meg.

A +35 és a +45-ös kategóriákat Rácz Laci és Lipták Csabi uralta. Mindketten mindkét kategóriában a döntőig meneteltek , ahol Csabinak mindkétszer meg kellett elégednie a második helyezéssel. A 35-ös kategóriában Laczikó Krisztián zsebelte be a harmadik helyet  Országh Peti előtt, és a vigasz ágat Venczel Miki nyerte.

A +45-ös kategóriában Polczer Rajmundé lett a dobogó harmadik foka, a saját kategóriájánál eggyel lentebb induló Király Zsolti előtt. Itt Szemes Pali nyerete a vigasz ágat a férfi kategóriában is induló Udvardi Nóri  előtt.

A +55 ben az utolsó meccsen Tóth Feri és Füzes Sándor vívta a csoport döntőt, amely Tóth Feri 3-1 es győzelmével végződött. A harmadik negyedik és ötödik helyen körbeverés volt, csak a szettek döntöttek. Így a harmadik Nógrády Norbi , a negyedik Labovszky Feri, és az ötödik a két kategóriában is elinduló Rubányi Peti lett. Nagyon jó hangulatú verseny volt, várjuk vissza a seniorokat a D Fitness Központba!

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a 27/2020. 10.24. határozatában foglaltak alapján 2020. november 1-től Kohlrusz Balázst nevezte ki utánpótlás szövetségi kapitánynak. Az új kapitány bemutatkozó gondolatai a következők:

Kohlrusz Balázs vagyok, 30 éves. 20 éve ismerkedtem meg a fallabdával. Lehetőségem volt Szegeden olyan jó edzőktől tanulni, mint Radóczi Tibor és Németh István, de rajtuk kívül még sokan mások is segítettek a fejlődésben. Jómagam még mindig versenyzek, de időm nagy részét már csak az oktatás teszi ki. 18 évesen kezdtem el edzéseket tartani.  Évek óta a junior játékosokkal foglalkozok, így folyamatosan benne vagyok a hazai és nemzetközi versenyrendszerben. Volt lehetőségem Farkas János által, hogy két Junior Európa-Bajnokságon is részt vegyek, mint edző.

Azt gondolom, hogy kiváló a kapcsolatom a junior játékosokkal, illetve szinte kivétel nélkül az összes edzővel is. Ezt fontosnak tartom ahhoz, hogy a jövőben könnyebben tudjunk együttműködni. Nagy hangsúlyt szeretnél fektetni a közös kommunikációra, és mint szövetségi kapitány folyamatos figyelemmel követem majd a junior mezőny fejlődését.

Terveim között 4 összetartás szerepel, azonban ezeknek a pontos időpontjai még szervezés alatt vannak. Sajnos a jelenlegi helyzetben tervezni bármit is, nagyon nehéz, de igyekezni fogok. Amint az összetartások pontos időpontjai, valamint a részletes leírása elkészül, az érinettek részére közzé fogom tenni.
Mindig is fontosnak tartottam, hogy a játékosaim megfelelő alázattal, szorgalommal és magatartással végezzék a közös munkát. Ennek megfelelően a versenyeken való részvételt is hasonló hozzáállással várom el.
Az összetartások főbb irányai:
– megfelelő koncentráció a pályán, külső tényezők kizárása;
– maximális edzésmunka, ehhez való hozzáállás;
– különböző taktikai elemek gyakorlása, elsajátítása;
– az általam képviselt és elképzelt játék megismerése.

Hiszem, hogy az összetartások alatt fontos ismereteket fognak elsajátítani a válogatott játékosok, azonban legnagyobb fejlődést mindenki a saját edzőjével tud majd elérni. Úgyhogy nincs más hátra, mint munka, munka, munka!

Juniorok! Ne felejtsétek, a válogatottság egyben lehetőség, megtiszteltetés és elismerés! Aki bármilyen sportágban válogatottként szerepelhet egy nemzetközi versenyen, annál nagyobb élmény nincs! Tudom, nem könnyű most semmi sem, de mindenki dolgozzon tovább keményen az edzőjével! Az ajtóm mindenki számára nyitva, keressetek bátran!
Végül egy általam nagyra becsült sportolótól küldenék Nektek egy üzenetet, fiatalok!

„A pályafutásom során 9000 dobást hagytam ki. 300 meccset vesztettem el. 26 alkalommal rontottam el olyan dobást, amiről azt hittem, hogy be fog menni, és amivel győztünk volna. Újra és újra követtem el hibákat. És pont ez az, ami miatt sikeressé tudtam válni.” – Michael Jordan

Szombaton kezdetét veszi a szenior versenysorozat, amelynek első állomása a nyíregyházi D Fitness Központban lesz. Az eseményre 35 “fiatal” jelentkezett, négy kategóriában-női, +35, +45 és +55. A sorosolás és az időrend elkészült, amelyek megtekinthetők a következő linken: http://verseny.squash.hu/tournaments/senior-ranglista-verseny-26

Jó felkészülést és balesetmentes versenyzést kívánunk!

2020. október 31-én szombaton kezdetét veszi az idei szezon szenior versenysorozata a nyíregyházi D Fitness Központ squash pályáin. Három kategóriában, női, férfi szenior    I.  (35 éven felüliek); férfi szenior         II.  (45 éven felüliek) és férfi  szenior       III.  (55 éven felüliek) lehet jelentkezni. A nevezési határidő 2020. október 26. (hétfő) 24:00!

A nevezes@squash.hu címen lehet leadni a nevezéseket. Csak az írásban visszaigazolt jelentkezések tekinthetők elfogadottnak!

A versenykiírás megtekinthető a következő linken: http://verseny.squash.hu/tournaments/senior-ranglista-verseny-26