Miért nincs Fallabda Diákolimpia?!

Tekintettel arra, hogy sokak számára nem ismert pontosan, hogy miért nem rendez a MF(S)Sz már néhány éve Diákolimpiát, az alábbiakban a Magyar Diáksport Szövetség szerződéséből két pontot közzé teszek.
Ebből két dolog derül ki. Az egyik az, hogy a verseny megrendezésének költsége hirtelen több mint a hússzorosára növekedett, ami szerintünk nincs arányban a verseny szellemiségével, de ezen persze lehet vitatkozni. A MDSZ mint a „Diákolimpia” név kizárólagos tulajdonosa ezt a versenyt üzleti alapon kezeli, vélhetően ez fontosabb nekik, mint a fiatalok versenyetetése. Ez az egyik probléma, amin egy gazdasági döntéssel tudunk válltoztatni
A másik és fájóbb kitétel a 4-es pontban van megfogalmazva, amin persze megint lehet vitatkozni, de ezt rövidtávon nem tudjuk megoldani, hiába lenne bennük jóindulat. A versenyen 300 gyereket kell indítani, ellenkező esetben a következő évtől nem rendezhetünk Diákolimpiát.
Ezt a jelen ismeretünk szerint ez előttünk álló néhány évben nem tudjuk megoldani, és ez sajnálatos. A korábbi és a jelenlegi elnökségnek is voltak/vannak elképzelései, hogyan lehetne esetleg a létszámot növelni, de lássuk be, az elmúlt években nem történt előrelépés. A jelenlegi elnökség szintén rendelkezik programokkal, elképzelésekkel a létszám növelésével kapcsolatban, és ehhez az utánpótlással foglalkozó edzők és klubok segítségét is szeretné igénybe venni, reméljük, hogy ezek a programok sikerrel járnak, de ez egy lassú folyamat eleje lehet csak.
Összegezve, nem az elnökség döntésén múlik jelenleg, hogy lesz-e a jövőben Fallabda Diákolimpia, ez mindannyiunk közös akarata és közös munkája eredménye lehet majd néhány év múlva.

És akkor a hivatkozott pontok a szerződésből:

3.9.         Használó vállalja, hogy biztosítja az 1.2. pont szerinti diáksportversenyek tekintetében összesen legalább 30 db iskola legalább 300 fő diáksportolójának részvételét az 1.2. pontban meghatározott diáksportversenyeken.

3.9.1 .  Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1.2. pont szerinti diáksportversenyeken résztvevő iskolák vagy diáksportolók száma nem éri el a 3.9. pontban rögzített darabszám és létszámkorlátokat, a Használó – a 3.9.2. pontban foglalt kivétellel – a következő tanévben nem jogosult Diákolimpia® elnevezéssel diáksportversenyt rendezni az érintett sportágban.

3.9.2.   Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1.2. pont szerinti diáksportversenyen résztvevő diáksportolók létszáma nem éri el a 150 főt, vagy a résztvevő iskolák száma nem éri el a 15 darabot, a Használó 5 évig nem jogosult Diákolimpia® elnevezéssel diáksportversenyt rendezni az érintett sportágban.

 

  1. DÍJAK

4.1.         Használati díj:

4.1.1.   A Diákolimpia® védjegyek jelen szerződésben foglalt keretek közötti használatának ellenértéke:

összesen nettó 150 000 + Áfa, azaz bruttó 190 500,- Ft, amely magában foglalja a védjegyhasználat ellenértékét  a Használó által a 2016/2017. tanévben megrendezésre kerülő valamennyi, 1.2. pont szerinti diáksportverseny tekintetében.

4.1.2.   Használó az előző pont szerinti díjat jelen szerződés aláírását követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megfizeti a Használatba adó bankszámlájára történő átutalással.

4.2.         Érmek, oklevelek díja:

4.2.1. Használatba adót az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint az alábbi díjazás illeti meg:

  • 92 400 Ft + ÁFA szerszámköltség, valamint … db országos érem darabonként 422 Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó …,- Ft
  • 92 400 Ft + ÁFA szerszámköltség, valamint … db országos elődöntő érem darabonként 319 Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó …,- Ft
  • … db országos megyei érem darabonként 132 Ft + ÁFA, összesen bruttó …,- Ft
  • … db oklevél darabonként 39,4 Ft +ÁFA, összesen bruttó …,- Ft

 

azaz mindösszesen bruttó …. Ft.

Share this post