Új elnökségi határozat Simon Dániel ügyében

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a 2020. február 27-én megtartott elnökségi ülésén megtárgyalta a Simon Dániel eltiltása kapcsán beérkezett, Simon Zsolt által írt fellebbezési kérelmet.

Az elnökség az alábbi megállapításokat és intézkedéseket tette:

  1. A Fegyelmi bizottság elnöke nem a hatályos szabályzat szerint járt el, amikor a részére megküldött elnökségi felkérésnek nem tett eleget, és a bizottság tagjaival való egyeztetés nélkül megtagadta a fegyelmi eljárás lefolytatását.
  2. A MF(S)Sz elnöksége szintén nem a hatályos jogszabályok szerint járt el, amikor a Fegyelmi Bizottság eljárás lefojtatására való nyomás helyett saját hatáskörben hozott döntést. Helyesen a FB helytelen eljárása után a másodfokú eljárás lefolytatására kijelölt Fellebbviteli Bizottság elé kellett volna benyújtani az eljárási kérelmét.
  3. A MF(S)Sz elnöksége a fentiek értelmében a Fegyelmi határozatát visszavonja, és semmisnek tekinti.
  4. Ennek értelmében a MF(S)Sz elnöksége írásban felkéri a Fellebbviteli Bizottságot, hogy a fegyelmi eljárást folytassa le.
  5. Ezt a kérelmet a mai napon Kaplár F. Józsefnek, a Fellebbviteli Bizottság elnökének és Simon Zsoltnak küldte meg.
  6. A Fellebbviteli Bizottság 2020. március 2-án 14:00 órai kezdéssel a Szövetség irodájában tartja meg az eljárást.
  7. Az eljárás lefolytatására Simon Zsolt, és Simon Dániel kerül meghívásra, a MF(S)Sz elnökségét a Főtitkár képviseli.

Budapest, 2020. február 27.

MF(S)Sz elnöksége

Share this post