Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazása a sportágunkban

Kedves Egyesületek! Kedves Versenyzők! Kedves Játékosok!

A november 10-i kormányrendelet érinti sportágunkat is. Az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy a megadott határidőig a szabadidős létesítmények látogatása, és az ott tartózkodás tilos, a foglalkoztatottak kivételével. Ez alapján a squash klubok sportlétesítménynek tekinthetők, és használatuk kizárólag a versenyszerű sportolók számára megengedett edzés vagy sportrendezvényen történő részvétel céljából. Az edzés zárt térben, szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás keretében valósulhat meg. A sporttevékenység végzése közben maszk viselése nem kötelező. A versenyszerű sportolók körébe csak a versenyengedéllyel rendelkező sportolók tartoznak. Érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolónak az tekinthető, aki a fotóval ellátott, kitöltött, aláírt és sportorvosi engedélyt tartalmazó versenyengedélykérő dokumentumot a szövetség részére eljuttatta (eredeti vagy szkennelt formában), az éves játékengedély díját befizette (utalással) és a szövetség a Sport Információs Rendszerbe (SIR) berögzítette. Az edzésen résztvevő sporttevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges személy, az edzői képesítését igazolni tudó sportszakember (edző) a sportszervezet (egyesület) által kiállított igazolással (Kormány oldalról letölthető) igazolja magát, azaz az egyesület szerződéses vagy tagi jogviszonyban álló versenyszerű sportolónak vagy sportszakembernek (edző) a szükséges igazolást kiállítja. Az edzésen, sportrendezvényen való részvétel, oda való eljutás és onnan való távozás jogszerűségének igazolásához a sportolónak magánál kell tartani személyazonosságát, lakcímét, tartózkodási helyét igazoló dokumentumot, igazolványát, és versenyszerű sportolói jogállását igazoló iratot (egyesületi igazolás). A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint versenyszerűen sportoló a számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel, valamint az edzés vagy sportrendezvény helyszínére, illetve az onnan történő hazautazás céljából, az ehhez szükséges időtartamra mentesül a kijárási tilalom betartása alól (este 8-tól reggel 5-ig). A versenyengedéllyel nem rendelkező játékosok szabadidősportolóknak, nem versenyszerű sportolóknak minősülnek, így részükre rendezvény (edzés) nem szervezhető.

Kérjük, a fentiek elfogadását és maradéktalan betartását! MF(S)SZ

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

Share this post